O nás. Čo Vám ponúkame? Ako sme vznikli, kde sme teraz a kam smerujeme.

Začiatok, súčasnosť a budúcnosť spoločnosti SLOSSBAU.

SLOSSBAU s.r.o. vznikla v roku 2012 ako dôsledok dlhoročnej činnosti v stavebníctve. Už v začiatku sme začali realizovať pozemné stavby s dôrazom na kvalitu. Neskôr sa toto úsilie premietlo do realizácie pasívnych rodinných domov.

V súčasnosti sa spoločnosť rozrastá o nových zamestnancov. Zväčšujeme svoje technické vybavenie a kapacity. Realizujeme stavby malého aj väčšieho rozsahu. Podstatnú časť našej činnosti tvorí výstavba pasívnych rodinných domov.

V budúcnosti sa chceme venovať konceptu totálnej energetickej samostatnosti v domácnostiach.

Poskytované služby:

1. Výstavba pasívnych stavieb

Prioritou našej spoločnosti sú nízkoenergetické a pasívne stavby.

Najväčším bohatstvom spoločnosti SLOSSBAU sú jej pracovníci. Tím výrobných pracovníkov tvoria ľudia, ktorí majú bohaté skúsenosti s výstavbou pasívnych stavieb. Pracovníci kladú zvýšený dôraz na detaily, bez ktorých by nebolo možné pasívne stavby realizovať.

2. Ostatné staviteľstvo

Realizujeme stavby malého aj veľkého rozsahu, ako subdodávateľ ale najmä ako generálny dodávateľ. Okrem pozemných stavieb máme skúsenosti aj s výstavbou inžinierskych stavieb, najmä pozemných komunikácii, inžinierskych sieté (kanalizácie, vodovody a iné).

3. Stavebný dozor

Zabezpečujeme kvalifikovaný stavebný dozor vlastnými kapacitami a osvedčeniami z SKSI.

4. Poradenstvo

Poskytujeme poradenstvo v oblasti pasívnej výstavby a staviteľstva. S našou pomocou sa vyhnete nedostatkom nielen vo fáze výstavby ale už počas projekčnej činnosti. Zákazníkom vykonávame obhliadku a posudok inej stavebnej spoločnosti.

5. Inžinierska činnosť

Stavebníkovi zabezpečujeme administratívnu podporu pred, počas a aj po dokončení výstavby.

6. Cenová tvorba

Na želanie zákazníka vytvárame rozpočty, výkazy výmer a projektovú dokumentáciu.