Pasívny dom Poznáte ho?

Čo je pasívny dom?

Certifikovaný pasívny dom má spĺňať nasledujúce kritériá:

 • ročná spotreba tepla na vykurovanie: 5 až 15 kWh na m² obytnej plochy stavby za rok (EA < 15 kWh/(m².a))
 • ročná spotreba primárnej energie: celková energetická spotreba všetkých energií bez rozdielu účelu < 40 kWh na m² obytnej plochy budovy ročne (PEA < 40 kWh/(m².a))
 • vzduchotesnosť budovy: pri poklese tlaku vzduchu v budove o 50 Pa než okolitá atmosféra sa môže dôjsť k infiltrácii maximálne 60 % objemu vzduchu celej budovy za 1 hodinu (n50 < 0,6 / hod). U viacpodlažných budov (panelové domy) sa doporučuje až n50 < 0,2 / hod.

Základné princípy

 • vhodná lokalita domu, orientácia na svetové strany, vegetácia
 • zónovanie domu, kompaktná forma
 • zvýšená tepelná ochrana (väčšie požiadavky na tepelné izolácie podláh, základov, stien, stropov a okien)
 • dôraz na elimináciu tepelných mostov
 • vzduchotesnosť
 • pasívne zisky slnečnej energie, využívanie solárnej energie
 • optimálny vykurovací systém, využitie zvyškového tepla, obnoviteľné zdroje energie
 • úsporná výroba teplej vody
 • riadené vetranie (rekuperácia)
 • efektivita elektrospotrebičov a osvetlenia
 • uvedomelá obsluha a údržba domu
 • optimalizácia

Pasívny dom a jeho ekonomika

Vzhľadom na znížené energetické nároky odoláva pasívny dom vonkajším výkyvom teplôt. V zime nie je nutné silné vykurovanie, pričom si dom udrží svoju teplotu. V lete je zas dom chránený od prehrievania a nie je nutná klimatizácia.

Galéria

Zdroje