Ekologické stavby, to nie sú len zelené strechy

V spoločnosti Slossbau sme nastavení tak, že zodpovedný prístup k prostrediu, v ktorom žijeme, je pre nás samozrejmosťou. Snažíme sa, aby naše stavby zanechali na životnom prostredí čo najmenšiu stopu.

Najväčšou hodnotou sú ľudia

Na základe mojich dlhoročných pracovných skúseností viem posúdiť, že v každej oblasti života, či už v súkromnej alebo pracovnej, je dôležitý ľudský faktor a medziľudské vzťahy.

Práve preto si vážim každý zmluvný vzťah, ktorý uzatvorím so subdodávateľmi a aj s investormi.