Najväčšou hodnotou sú ľudia

Na základe mojich dlhoročných pracovných skúseností viem posúdiť, že v každej oblasti života, či už v súkromnej alebo pracovnej, je dôležitý ľudský faktor a medziľudské vzťahy. Práve preto si vážim každý zmluvný vzťah, ktorý uzatvorím so subdodávateľmi a aj s investormi.

Ekologické stavby, to nie sú len zelené strechy

V spoločnosti Slossbau sme nastavení tak, že zodpovedný prístup k prostrediu, v ktorom žijeme, je pre nás samozrejmosťou. Snažíme sa, aby naše stavby zanechali na životnom prostredí čo najmenšiu stopu.